Snabba tips
  • Har du flera lån så börja med det lån som har högst ränta, alltså det dyraste lånet. Det tjänar du mest på att lösa snabbt.
  • Har du fått ett oväntat tillskott i kassan så som ett arv, vinst på spel eller liknande? Kanske är bästa användningen av dem att lösa ett dyrt lån?
  • Har du flera dyra små lån kan du försöka ta ett stort billigare lån och lösa alla de dyra lånen med detta. Då kan du spara mycket pengar varje månad.
Fler smarta tips..

Lösa bundet bolån

Att lösa ett bundet bolån är inte lika smidigt som att lösa ett med rörlig ränta. Det har att göra med det faktumet att långivaren själv har lånat in pengar för att kunna låna ut till dig. Detta lån har de tagit med samma bindningstid som du har på ditt lån.

Att lösa ett bolån med bunden ränta

Eftersom de har lånat pengarna under denna tid till en fast ränta kommer långivaren att ha kostnader för sitt lån fortfarande när du betalat tillbaka. Deras uträkning grundar ju sig på att du betalar dem en viss summa hela tiden som täcker deras kostnader plus vinsten de får. Försvinner då intäkterna från dig skulle långivaren gå back på att låna ut pengar till dig vilket de självklart inte är intresserade utav.

Nu låter det som att man inte alls kan lösa ett bundet bolån i förtid men detta stämmer inte alls. Det är bara så att man kommer att få betala något som kallas ränteskillnadsersättning till långivaren. Detta är en summa som ska kompensera långivaren för de kostnaderna som de skulle ha om du betalar tillbaka i förtid.

Är det värt att lösa ett bundet bolån i förtid?

Bundna bolån är de sista lånen som man ska lösa i förtid då man knappt vinner något på att göra det rent ekonomiskt. Har man andra former av lån är det alltså mycket bättre att lösa dessa först. Men om man betalat tillbaka alla sina andra lån och har en tillräckligt stor summa pengar över kan det självklart vara idé att lösa lånet.

Vill du lösa ditt bundna bolån ska du ta direkt kontakt med din långivare för att få en uppgift om vad det kommer att kosta. Efter detta kan du ta ett beslut ifall det är rätt för dig eller ej.

Med tanke på att ett bolån är ett väldigt billigt lån jämfört med andra lån så är det kanske inte speciellt ofta det blir aktuellt att lösa ett sådant lån i förtid, om man inte har något väldigt bra skäl. Ett av få skäl som skulle kunna vara aktuella är ifall du råkar binda ditt lån vid en väldigt oturlig tidpunkt och får en väldigt hög ränta på ditt lån samtidigt som de rörliga räntorna sedan går ner väldigt mycket.

I det läget skulle du alltså sitta med bundna lån som har en klart högre ränta än vad du skulle få med rörlig ränta, vilket skulle kunna göra det värt att lösa lånet och välja rörlig ränta istället. Hur bra detta är måste du givetvis analysera ganska noga. Titta på den nuvarande räntan, vad du skulle kunna få för ränta, hur lång bindningstid du har kvar, vad det skulle kosta att lösa lånet (ränteskillnadsersättningen), hur ränteprognoserna ser ut för framtiden osv. Allting kan spela in på ditt beslut. Med lite tur kan någon duktig bankman hjälpa dig att reda ut detta och ifall det är värt besväret.

Lös lånet när bidningstiden är över

Något som kan vara bra att komma ihåg är att det alltid går att lösa ett bundet lån gratis när bindningstiden har gått ut. Det är ju då som lånet ska omförhandlas och då finns chansen att lösa hela eller delar av summan utan några extra kostnader.

Om du löser ett bolån för att kunna byta långivare är det viktigt att du verkligen jämför bolånen hos de olika långivarna ordentligt då detta kan spara pengar.

Fördelar och nackdelar med bundet bolån

Att binda räntan på bolånet är vanligen lite dyrare än att välja rörlig ränta. Ur ett rent ekonomiskt perspektiv är det alltså inte så stor vits att välja bunden ränta på lånet. Det stora skälet till att välja detta alternativ är helt enkelt att det skapar en lite större säkerhet i ekonomin, då man alltid vet exakt hur mycket pengar man måste lägga på boendet varje månad. Du slipper oroa dig för oväntade uppgångar osv. Det är som en slags försäkring och det får man betala lite extra för.

Att försöka binda räntan på sitt bolån med målet att spara pengar är ganska svårt. Bankerna sätter alltid de bundna räntorna för olika tidsperioder utifrån deras egna prognoser om hur räntan kommer att förändras över ett antal år. De har alltså en ganska bra tanke om vad räntan kommer att ligga på om tre eller fem år och sätter räntan utifrån detta. De sätter alltså inte den bundna räntan rakt av efter vad den rörliga räntan är just nu. En låg rörlig ränta idag behöver inte alls betyda att treårsräntan är alls lika bra.

Av det här skälet är det svårt att göra några riktiga klipp på bunden ränta. Du får vanligen en ränta som motsvarar räntans utveckling över den tid som du binder den. Du ska alltså välja bunden ränta huvudsakligen om du känner att det är värt att betala aningen mer för lite mer säkerhet och för att kunna veta exakt hur mycket du ska betala. I övriga fall är rörlig ränta lite bättre.

Nackdelar med bunden ränta

Om man bortser från det faktum att rörlig ränta historiskt har gett billigare bolån så finns det även några andra saker man bör överväga och som påverkar valet. En av dessa är möjligheten att flytta sitt bolån och i förlängningen också att förhandla / pruta på sitt lån. När man binder räntan så låser man upp lånet hos den bank man har valt. Då har man inget att komma med om man skulle vilja förhandla om en lägre ränta. Det går inte direkt att hota med att man ska byta bank eftersom det inte går, åtminstone inte utan att krångla och betala ränteskillnadsersättning.

Du kan välja att binda delar av ditt bolån om du så vill och detta kan vara ett alternativ för den som vill ha lite mer säkerhet men även åtnjuta vinsten av den rörliga räntan. Detta kan banken ganska ofta föreslå. Det är inte så dumt men innebär också lite samma problem med att förhandla om bolånet senare då det är svårt att byta bank även när man har delar av lånet bundet.

En sak du ska tänka på om du väljer rörlig ränta istället för bunden räntan är att du har ett lite större ansvar för att själv hantera ditt sparande då. Så länge räntan är låg är det enkelt att ha rörlig ränta men när räntan sedan går upp så blir det givetvis också dyrare. Det gäller att man är duktig och sparar pengar när räntan är låg i en räntebuffert som man sedan kan använda när räntan är hög. På så vis klarar man hög ränta bättre och får en mycket bättre balans på sina betalningar.